Πάγος μετάλλου – μια δοτική

marius2bsachikus_1Εκατέρωθεν γερτοί
αδιαπέραστοι τοίχοι
στιλπνού σκυροδέματος
τοπία πάγων
αμφίβολοι
υπαινιγμοί ζωής
οι σκληρές σκιές –
δέσμες φωτός
άγνωστης περιπόλου

______________ολόκληρο εδώ

[photo by Marius Sachtikus, Prague]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s